Diversitets-management

Diversitetsmanagement med fokus på interkulturalitet


Hvad skal vi være opmærksomme på i kulturmøde-situationer?

Hvordan kan vi omgå udfordringer realistisk og ressourceorienteret?


KRYDSFELT tilbyder coaching, rådgivning, træning, workshops og foredrag indenfor


 • interkulturel kompetence i virksomheder, institutioner og kommuner
 • interkulturel personale- og organisationsudvikling
 • implementering af integrationskoncepter
 • interkulturel marketing
 • interkulturel kompetence i internationale kooperationer
 • konflikthåndtering i en interkulturel kontekst
 • kommunikations- og handlingskompetence


KRYDSFELT arbejder teori- og evidensbaseret med afsæt i jeres behov.

Vores konsulenter har bl.a. gennemført coaching, undervisning, rådgivning og forskningsbaseret udviklingsarbejde for:


 • Albedobizz ApS
 • APM Terminals, Izmir
 • Center for Konfliktløsning
 • Integrationsnet, Dansk Flygtningehjælp
 • Ford AG
 • GlobalPilots
 • I&D Intercultural Consultants
 • Interreg, Femern Bælt-region
 • KfW Bankengruppe
 • Kölner Institut für Interkulturelle Kompetenz
 • Københavns Kommune
 • Københavns Professionshøjskole
 • Københavns Universitet
 • Robert Bosch GmbH
 • Roskilde Universitet
 • Udenrigsministeriets Kompetencecenter

Copyright 2018 @ All Rights Reserved