Om os

Om os


KRYDSFELT tilbyder ekspertviden, oplæg, workshops, rådgivning, undervisningsmateriale, coaching og projektmanagement indenfor diversitet og sprog, med særligt fokus på diversitetsmanagement, virksomhedskommunikation og kultur- og sprogdidaktik.


KRYDSFELT har et stort dansk og internationalt netværk og tilknytter andre eksperter og konsulenter efter behov.

Petra Daryai-Hansen, ph.d., er lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet og førstelektor ved Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning på Norges Arktiske Universitet.


Petra er tilknyttet European Centre for Modern Languages ved Europarådet som ekspert i interkulturel pædagogik og flersprogethedsdidaktik.

 

Petra har koordineret og deltaget i en række nationale og europæiske udviklings- og forskningsprojekter inden for feltet kultur- og sprogdidaktik. Projekterne dækker hele uddannelsessystemet: grundskole, gymnasiale uddannelser, læreruddannelse, universitet og efteruddannelse.

 

Petras centrale arbejdsområder er interkulturel pædagogik, flersprogethedsdidaktik, indholdsbaseret sprogundervisning og internationalisering

af uddannelserne. Derudover har hun ekspertise i diversitetsmanagement og virksomhedskommunikation. Hun er bl.a. tilknyttet Udenrigsministeriets Kompetencecenter som konsulent for tysk

og har deltaget i en række Femern Bælt-projekter. Petra har mange års erfaring som underviser, oplægsholder og rådgiver.


Petra er seniorkonsulent og stifter af KRYDSFELT.

Musa Dağdeviren, M.A., er ekspert og trainer i interkulturel kompetence, systemisk konsulent og coach. Han er opvokset i Istanbul og Køln og er cand.mag. i tysk litteratur, islamvidenskab og filosofi.


Musas kerneydelser er training og coaching af multikulturelle teams og multiplikatorer på området interkulturel kompetence. Derudover rådgiver han virksomheder, organisationer og institutioner, der ønsker en interkulturel personale- og organisationsudvikling og implementering af integrationskoncepter.


Musa har en særlig styrke indenfor tyrkiske integrations- og indvandringstemaer og fokus på Tyrkiet som kulturelt oprindelsesland. Han gennemfører trainings og coachings for ledere og fagligt personale ved forberedelse til udstationering i Tyrkiet og i Tyskland.


Musa er siden 2008 bestyrelsesmedlem af Kölner Institut für Interkulturelle Kompetenz (KIIK).


Musa er seniorkonsulent og stifter af KRYDSFELT.

Mette Schrøder, AU, merkonom, koordinerer administration og formidling for KRYDSFELT.


Mette er uddannet i kommunikation og formidling fra Copenhagen Business Academy og har tidligere bl.a. arbejdet som nyhedsskribent, frivillige-koordinator, studievært, daglig leder og arrangements-ansvarlig. Mette har omfattende erfaring med kommunikation, formidling, markedsføring og personaleledelse.

Copyright 2018 @ All Rights Reserved